Instagram

  • Enligt IIS så är Instagram den sociala media som växer snabbast i Sverige. 60 % av svenska internetanvändare använder kanalen dagligen.
  • Användarskaran är större bland de yngre men är ändå så pass stort att mer än hälften av internetanvändarna nyttjar kanalen upp till 55 år.
  • Instagram är ett bra sätt att få kostnadsfri uppmärksamhet till ditt företag. Men är inte optimalt för att beskriva något omfattande.

Vill ni ha hjälp med er sociala media?

Knapptext