Rätt innehåll

Producera rätt innehåll till dina sociala medier för att få större effekt och se ditt varumärke nå nya höjder.

Tips!

Tänk långsiktigt

Sociala medier kan vara en stor tillgång för ditt företag - om det används rätt. Planera och strukturera upp hur du vill jobba med sociala medier, till exempel genom att skapa en kalender. Beroende på ambitionsnivå kan den vara uppbyggd i veckor eller månader, men oavsett layout kommer du att skapa dig en överblick vilket hjälper dig att ha - och hålla dig till - en sammanhängande taktik för dina sociala medier. 

Skapa kvalitativt innehåll

Vi vill känna och ryckas med av det vi ser i sociala medier, vi behöver engageras. Försök därför att skapa ett djup i ditt innehåll som berör läsaren och visar varför just din produkt eller tjänst skulle gynna hen. Visa värdet ditt företag har att erbjuda en potentiell kund och försök att få en kombination av känslor och information i ditt flöde. Helheten ska locka läsaren.

Skapa spin-offs

En idé kan ofta leda till ytterligare en idé. Försök att tänka konstruktivt, kanske skulle just ditt företag må bra av en viss sorts tävling varje vecka eller varför inte ha en temadag varje tisdag? Försök att komma på idéer som passar ditt företag - då brukar inspirationen göra sitt och skapa egna spin-offs.  

Mät resultatet

Självklart vill du kunna se på vilket sätt din närvaro på sociala medier gynnar ditt företag och varumärke. Hitta ett sätt att mäta resultatet. Kanske genom att titta på trafiken till din hemsida? Ökar antalet samtal till företaget? Har du lyckats öka varumärkeskännedomen? Bestäm sätt som passar dig och följ upp.

Andel av internetanvändarna i Sverige som nyttjar sociala medier dagligen:

Enligt IIS

12-15 år

Snapchat  89 %
Instagram 77 %
Facebook 16 %

16-25 år

Snapchat 73 %
Instagram 73 %
Facebook 72 %


26-35 år

Snapchat  24 %
Instagram  56 %
Facebook 72 %

36-45 år

Snapchat 8 %
Instagram 35 %
Facebook 63 %

46 - 55 år

Snapchat 5 %
Instagram 23 %
Facebook 58 %

56- 65 år

Snapchat 2 %
Instagram 19 %
Facebook 46 %

66-75 år

Snapchat 1 %
Instagram 17 %
Facebook 43 %

76+

Snapchat 0%
Instagram 6 %
Facebook 25 %

Vill ni ha hjälp med social media?